โพสต์จาก มิถุนายน 2011

 • หัวใจสำคัญ: การจุติมาเกิด (ตอนที่ 1)

  ในบทความเรื่อง “มนุษย์ผู้เป็นพระเจ้า” และ “ตรีเอกานุภาพ” เราสำรวจความจริงในพระคัมภีร์เกี่ยวกับสภาพพระเจ้าของพระเยซู ว่าพระองค์คือพระเจ้าโดยแท้ ในบทความเรื่อง “การจุติมาเกิด” เราจะอธิบายแบบเจาะลึกพระคัมภีร์ ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • พรสวรรค์ต่างๆ

  ถ้าคุณเป็นคนที่มองรอบข้างและเห็นคนอื่นที่รุ่งเรืองกว่า พูดจาเก่งกว่า มีทักษะมากกว่า มีเรี่ยวแรงมากกว่า หรือคนที่เพียงดู “ดีกว่า” หรือมีอะไร “มากกว่า” ในหลายๆทาง คุณไม่ใช่คนเดียวที่เป็นเช่นนั้น ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • เป็นเหมือนพระเยซู

  ผมชอบนึกคิดและอธิษฐานบ่อยๆ ว่าจะนำคำสอนของพระเยซูมาปรับใช้กับชีวิตผมได้อย่างไร เพราะผมรู้สึกว่านั่นเป็นการกระทำที่มีสติปัญญา เมื่อไม่นานมานี้ ผมทำสมาธิเกี่ยวกับการนำความศรัทธามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม