โพสต์จาก กันยายน 2011

  • หัวใจสำคัญ: ธรรมชาติและวิสัยของพระเจ้า

    ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

    พระเจ้าดำรงอยู่ไม่เหมือนกับสิ่งอื่นๆ ที่ดำรงอยู่ทั้งสิ้น พระองค์ผู้เดียวไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมา และไม่มีที่สิ้นสุด สิ่งอื่นๆ ล้วนถูกสร้างขึ้นมา และมีที่สิ้นสุด[1] ดังนั้นพระองค์จึงแตกต่างจากทุกสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา ...

    โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม