โพสต์จาก พฤษภาคม 2012

  • เหลือที่จะเข้าใจ สุดที่จะพรรณนา

    ข้อคิดเรื่องแม่

    การเป็นแม่อาจมีขึ้นมีลง แต่เมื่อเราหยุดเพื่อจดจ่อกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆ สิ่งที่สำคัญโดยแท้ สิ่งที่วิเศษสุดในโลก สิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่จัดไว้ในอันดับเกือบสูงสุด หรือสูงสุด คือ ความอัศจรรย์ของผู้เป็นแม่...

     

    โดย มาเรีย ฟอนเทน