โพสต์จาก ตุลาคม 2013

 • ค่านิยมหลักของ TFI : ความสำนึกถึงชุมชน

  คำบัญชาของเราคือ รักซึ่งกันและกัน เหมือนที่เราได้รักพวกท่านไม่มีผู้ใดมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ คือ การที่เขายอมสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ค่านิยมหลักของ TFI: พลังความเป็นหนึ่งเดียว

  พี่น้อง คิดดูว่าท่านเคยเป็นเช่นไรเมื่อทรงเรียกท่าน ในพวกท่านมีไม่กี่คนที่ฉลาด ตามมาตรฐานของมนุษย์ ไม่กี่คนที่มีอิทธิพล ไม่กี่คนที่มีชาติกำเนิดสูงส่ง แต่พระเจ้าเลือกสิ่งที่โลกเห็นว่าโง่เขลาเพื่อให้คนฉลาดอับอาย...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ค่านิยมหลักของ TFI: ความรักต่อเพื่อนมนุษย์

  ท่านเป็นแสงสว่างของโลก เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาจะซ่อนไว้ไม่ได้ เช่นเดียวกัน เมื่อคนจุดตะเกียงแล้ว ย่อมไม่เอาฝาครอบ แต่จะตั้งไว้บนเชิงตะเกียง ให้ส่องสว่างแก่ทุกคนในบ้าน ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • ค่านิยมหลักของ TFI: การเป็นสาวก

  พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “ถ้าผู้ใดจะตามเรามา ให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง รับกางเขนของตนแบกทุกวัน และตามเรามา”

  ถ้าเจ้ารักกันและกัน ดังนี้แหละคนทั้งปวงจะรู้ได้ว่า...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม