โพสต์จาก พฤศจิกายน 2013

 • ค่านิยมหลักของ TFI: ดำเนินชีวิต “เพื่อพระองค์”

  เราได้วางแบบอย่างไว้ เพื่อท่านจะทำเหมือนที่เราได้ทำเพื่อท่าน

  เช่นนี้เราจึงรู้ว่าความรักคืออะไร คือที่พระเยซูสละชีพเพื่อเรา และเราควร ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ค่านิยมหลักของ TFI: ความหลากหลายและนวัตกรรม

  มือของท่านหยิบจับการใด จงทำการนั้นเต็มกำลังความสามารถ[1]

  พรสวรรค์มีหลายประการ แต่พระวิญญาณองค์เดียวกันเป็นผู้มอบให้ งานรับใช้มีหลายประเภท แต่รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน มีกิจกรรมต่างๆ กัน แต่พระเจ้าองค์เดียวกันมอบพลังให้แก่ทุกคน...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ค่านิยมหลักของ TFI: วิธีแก้ปัญหาทางด้านวิญญาณ

  พระวิญญาณประทานชีวิต เนื้อหนังไม่สำคัญอะไรเลย ถ้อยคำที่เรากล่าวกับท่านเป็นวิญญาณ และเป็นชีวิต[1]

  ผู้ทรงปลอบใจเรา ในความทุกข์ร้อนทั้งสิ้น เพื่อเราจะได้ปลอบใจ ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม