โพสต์จาก กันยายน 2015

  • Formula of Five: Study Tips

    “ความสุขเกิดแก่ผู้ที่พบปัญญา และผู้ที่มีความเข้าใจ”[1]

    เมื่อสองปีที่แล้ว ผมสมัครเรียนหลักสูตรศาสนศาสตร์ ซึ่งมีส่วนช่วยผมอย่างมาก ขณะเตรียมเรื่องชุดต่างๆ ที่ผมเขียนสำหรับมุมผู้ชี้ทาง...

    โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม