โพสต์จาก สิงหาคม 2016

  • More Like Jesus: Renewal Basics

    ดังที่เอ่ยถึงในสองบทความที่แล้ว เป็นเหมือนพระเจ้า ตอนที่หนึ่ง และตอนที่สอง การกลายเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น ต้องอาศัยการฟื้นฟูตัวตนภายในของเรา...

    โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม