โพสต์จาก มกราคม 2019

  • The Heart of It All: The Nature and …

    เราได้เห็นจากบทความก่อนๆ ในเรื่องชุดนี้ ว่าธรรมชาติและวิสัยของพระเจ้า รวมถึงความบริสุทธิ์ ความชอบธรรม และความเที่ยงธรรมอันสมบูรณ์แบบของพระองค์...

    โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม