โพสต์แฟ้มข้อมูล 'คริสต์มาส'

 • อิมมานูเอล

  คริสต์มาสเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ เมื่อพระเจ้ามาสู่โลกวัตถุ ในร่างพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซู ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • คริสต์มาสก้องกังวาน

  สำหรับพวกเราส่วนมาก แง่มุมที่สำคัญของคริสต์มาส คือ การระลึกถึงเรื่องราววันประสูติของพระเยซู ด้วยการแสดงหรือละครคริสต์มาสครั้งแรก การอ่านเรื่องราวคริสต์มาสจากพระคัมภีร์ หรือร้องเพลงคริสต์มาสเกี่ยวกับการประสูติของพระองค์ ขณะที่เราฉลองเทศกาลคริสต์มาส เราได้รับการเตือนใจถึงแหล่งที่มาของเรื่องราวทั้งหมดนี้...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ภาพโมเสคของพระเจ้า และคริสต์มาส

  คุณเคยผ่านบริเวณก่อสร้างไหม ขณะที่คนงานปูพื้นอย่างพากเพียร เป็นพื้นลวดลายโมเสค ที่มีกระเบื้องชิ้นเล็กๆ หลายพันชิ้น ประกอบกันเป็นภาพ ขณะที่ยังประกอบอยู่ ภาพก็ไม่ชัดเจน เพราะคนงานจะนำผงซีเมนต์มายาตามแนว บ่อยครั้งก็จะมีคราบสีเทาเลอะอยู่บนศิลปะชิ้นเอก ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน


 • หกสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับคริสต์มาส

  มีบางสิ่งที่คนส่วนใหญ่ชอบเกี่ยวกับคริสต์มาส ซึ่งทำให้เทศกาลคริสต์มาสพิเศษสำหรับเขา ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุด!...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • หัวใจสำคัญ: การจุติมาเกิด (ตอนที่ 2)

  การพยายามค้นคว้าหาคำจำกัดความทางศาสนศาสตร์เกี่ยวกับพระเยซู สภาพมนุษย์และสภาพพระเจ้าของพระองค์ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสองช่วงเวลา ช่วงแรกในศตวรรษที่สี่และห้า ช่วงที่สองในศตวรรษที่สิบเก้าและยี่สิบ ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม