โพสต์แฟ้มข้อมูล 'การให้'

 • More Like Jesus: Gratitude (Part 4)

  ความสำนึกในบุญคุณคือกรอบความคิดที่ช่วยให้เราเล็งเห็นสภาพการณ์ของเรา  โดยมองผ่านความขอบคุณที่เรามีต่อพระเจ้า และปฏิบัติตนในแง่ที่สะท้อนถึงความสำนึกในบุญคุณ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • สูตรห้าประการ: การจัดการด้านการเงิน

  “ขอพระองค์ประทานแก่ท่านตามใจปรารถนา และทำให้แผนงานทั้งสิ้นของท่านสำเร็จผล”[1]

  ศิษยาภิบาลท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า “การดำเนินชีวิตให้ถูกต้องทางด้านการเงินนั้นไม่สลับซับซ้อน อาจจะเป็นเรื่องยาก แต่ไม่สลับซับซ้อน”...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • หกสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับคริสต์มาส

  มีบางสิ่งที่คนส่วนใหญ่ชอบเกี่ยวกับคริสต์มาส ซึ่งทำให้เทศกาลคริสต์มาสพิเศษสำหรับเขา ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุด!...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน


 • มีรัก มีชีวิต ประกาศ สอน –การมีชีวิตตามพระองค์ ตอนที่ 4

  สามตอนที่ผ่านมาในเรื่องชุดนี้ ครอบคลุมเจ็ดหลักการ จากเก้าประการ ซึ่งเกี่ยวโยงกับการมีชีวิตตามพระองค์ ได้แก่หลักการเรื่องความยึดมั่น ความรัก ความสามัคคี ความถ่อมตน ความไม่กลัดกลุ้ม การให้อภัย และการร่วมมิตรภาพ ต่อไปนี้เราจะกล่าวถึงหลักการเรื่องความเอื้อเฟื้อ ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ไม่มีการล้มละลาย

  เมื่อฉันนึกถึงผู้ที่ฉันเคารพนับถือเป็นแบบอย่าง ทั้งที่มีชื่อเสียง หรือไม่เป็นที่รู้จัก ทุกคนต่างก็เลือกใช้ชีวิตที่เสียสละ และรับใช้พระองค์ เพื่อคนอื่นๆจะได้รู้จักพระองค์เป็นส่วนตัว

  แน่นอนที่หลายคนดูเหมือนว่าไม่ประสบความสำเร็จอย่างประจักษ์ชัด ในแง่วัตถุสิ่งของในโลกนี้ซึ่งนับได้และวัดได้ คนเหล่านี้บางคนไม่คิดว่าตัวเองสำคัญอะไร ...

   

  โดย มาเรีย ฟอนเทน