โพสต์จาก กุมภาพันธ์ 2011

  • การประเมินผลตัวเอง

    มีใครคนหนึ่งนึกสงสัยว่าพระองค์มองดูชีวิตเขา และประเมินผลเขาอย่างไร เขาไม่รู้สึกว่าตัวเองดีนัก หรือประสบผลสำเร็จงดงาม ...

    โดย มาเรีย ฟอนเทน

  • องค์ประกอบส่วนที่เป็นหนาม

    ฉันไม่คิดว่าพระเจ้าตั้งใจให้ชีวิตสมรสของใครสมบูรณ์แบบ แต่ฉันคิดว่ามีองค์ประกอบส่วนที่เป็น “หนาม” ซึ่งพระองค์รวมไว้ด้วย เรารู้สึกขยาดกับส่วนนี้ ...

    โดย มาเรีย ฟอนเทน