โพสต์จาก ตุลาคม 2011

  • มีรัก มีชีวิต ประกาศ สอน คือการรักพระองค์

    ในบทความแรกของเรื่องชุดนี้ ผมอธิบายถึงการเป็นสาวกด้วยองค์ประกอบเบื้องต้นสี่อย่าง คือ รักพระองค์ มีชีวิตเพื่อพระองค์ ประกาศพระองค์ สอนเรื่องพระองค์ ผมเสนอคำนิยาม พร้อมกับอธิบายว่าผมอ้างอิงถึงอะไร ...

    โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม