โพสต์จาก พฤษภาคม 2011

 • หัวใจสำคัญ: ตรีเอกานุภาพ (ตอนที่ 3)

  ดังที่เราเห็นแล้วจากตอนที่ 1 และ 2 ในหลักคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพ ว่านี่ไม่ใช่หลักการที่เข้าใจได้ง่าย บางส่วนเราคงไม่เข้าใจด้วยการคิดหาเหตุผลธรรมดาๆ ฉะนั้นจึงเป็นความเร้นลับ แม้ว่าจะไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ ถึงกระนั้นก็ยังเป็นความจริง ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ชีวิตที่มีความหมาย: แทบไม่มีอะไรเลย หรือเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

  แม่อธิการเทเรซาเคยกล่าวไว้ว่า “ถ้อยคำจากใจกรุณาอาจสั้นๆ และบอกกล่าวได้ง่าย ทว่าก้องกังวานอยู่ในใจผู้อื่นอย่างไม่รู้สิ้นสุด” จริงทีเดียว! ถ้อยคำง่ายๆไม่กี่คำ กล่าวโดยผู้ที่ไม่วางตัวโอ้อวด ทว่าเปี่ยมด้วยพระวิญญาณและความรักของพระองค์ ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • หัวใจสำคัญ: ตรีเอกานุภาพ (ตอนที่ 2)

  ในเรื่อง หัวใจสำคัญ: ตรีเอกานุภาพ ตอนที่ 1 เราเห็นแล้วว่าพระเจ้ามีสภาพเป็นสามท่าน ประกอบด้วยสามท่านที่แตกต่างกัน ได้แก่ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่ละท่านเป็นพระเจ้าครบถ้วน แต่ละท่านมีคุณสมบัติของพระเจ้า และมีพระเจ้าองค์เดียว ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • หัวใจสำคัญ: ตรีเอกานุภาพ (ตอนที่ 1)

  บทความสองเรื่องแรกในชุด หัวใจสำคัญ เราเห็นว่าพระคัมภีร์ใหม่เผยถึงสภาพพระเจ้าของพระเยซู และเผยว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า

  เมื่ออ่านข้อพระคัมภีร์ที่เอ่ยอ้างไว้ในบทความดังกล่าว ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่านอกเหนือจากพระเยซู ...

   

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ชีวิตที่มีความหมาย: เจาะทะลุความมืด

  ในสิ่งพิมพ์ที่โพสต์ไว้ ฉันพูดถึงการที่ถ้อยคำให้กำลังใจมีผลที่ทรงพลังต่อผู้คน และเรามักจะต้องบอกกล่าวออกมาด้วยศรัทธา โดยเชื่อว่า “ถ้อยคำที่เหมาะเจาะ” จะส่งผลตามที่ปรารถนาไว้ ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • ไม่วิ่งล้าหลัง

  นี่เป็นช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลก ไม่ว่าจะในด้านเทคโนโลยี ศาสนา การเมือง ธุรกิจ และสภาพแวดล้อม เราเห็นผลได้ในรัฐบาลต่างๆ องค์กร ชีวิตครอบครัวและรายบุคคล การเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อทุกแวดวงในสังคม ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน


 • ชีวิตที่มีความหมาย: มอบความกรุณา

  ทุกคนล้วนปรารถนากำลังใจ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้กำลังใจผู้คน แต่หลายครั้งพระองค์ต้องให้เราเป็นสื่อ ในการทำเช่นนั้น เชื่อหรือไม่ล่ะ เรามีสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้อื่น เรามีความรักของพระเจ้า ซึ่งทรงพลัง! ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน