โพสต์จาก กรกฎาคม 2011

 • พบรักที่ลานจอดรถ

  คุณรู้ไหมว่าลานจอดรถตอนเที่ยงคืน ก็น่าโรแมนติกทีเดียว ฉันพนันว่าคุณหลายคนรู้ดีจากประสบการณ์ แต่ในกรณีนี้ ฉันไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เราเคยทำในรถที่ลานจอดรถ สมัยที่เราเป็นวัยรุ่น ฉันพูดถึงความโรแมนติกที่ฉันได้สัมผัสกับพระเยซู ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • หัวใจสำคัญ: การจุติมาเกิด (ตอนที่ 3)

  ในบทความก่อนหน้านี้ เราได้พิจารณากันว่าบรรพบุรุษของโบสถ์ในช่วงเจ็ดศตวรรษแรก กำหนดหลักคำสอนเรื่องการจุติมาเกิดอย่างไร เราได้เห็นคำสอนต่างๆ ซึ่งพยายามอธิบาย “กลไก” ว่าเป็นไปอย่างไร การที่พระเยซูผู้เป็น Logos คือพระบุตรผู้เป็นพระเจ้า ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • หัวใจสำคัญ: การจุติมาเกิด (ตอนที่ 2)

  การพยายามค้นคว้าหาคำจำกัดความทางศาสนศาสตร์เกี่ยวกับพระเยซู สภาพมนุษย์และสภาพพระเจ้าของพระองค์ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสองช่วงเวลา ช่วงแรกในศตวรรษที่สี่และห้า ช่วงที่สองในศตวรรษที่สิบเก้าและยี่สิบ ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • นอกเขตปลอดภัย

  เราทุกคนต่างก็มีเขตปลอดภัยของเรา คือแวดวงในสภาพการณ์ที่เรารู้สึกสบาย หรือกลุ่มคนที่เราเชื่อมสัมพันธ์ด้วยง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องตั้งใจและพยายามมากนัก บ่อยครั้งขอบเขตในแวดวงดังกล่าวกำหนดขึ้นมาจากความกลัวของเรา ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน