โพสต์จาก มิถุนายน 2013

 • เรื่องที่พระเยซูบอกเล่า — ฟาริสีและคนเก็บภาษี ลูกา 18:9-14

  อุปมาอุปไมยเรื่องฟาริสีและคนเก็บภาษี บอกเล่าไว้เฉพาะในหนังสือลูกา บทที่ 18 ข้อ 9-14 นอกเหนือจากประเด็นอื่นๆ อุปมาอุปไมยนี้บ่งบอกถึงองค์ประกอบเบื้องต้นของความรอด มาเริ่มต้นด้วยการศึกษาตัวละครสองคนในเรื่อง...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ปลักตมและราชวัง

  คุณเคยปรารถนาไหมว่าชีวิตน่าจะเติมเต็มด้วยช่วงเวลาที่แสนวิเศษ เมื่อความฝันกลายเป็นจริงต่อหน้าต่อตาคุณ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง บางทีคุณอาจเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ หรือทำความคืบหน้าในบางด้านที่สำคัญต่อคุณ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • เผชิญหน้ากับความผิดหวัง

  ในชีวิตเราแต่ละคน มีบางครั้งที่เรารู้สึกถึงความขมขื่นจากความผิดหวัง เมื่อเป็นเช่นนี้ก็สุดแสนจะทนไหว พระคัมภีร์กล่าวว่า “เมื่อไม่สมหวัง จิตใจก็เศร้าหมอง” เมื่อไม่สมหวังหรือผิดหวัง ก็พลิกฟื้นได้ยากมาก...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม