โพสต์จาก ธันวาคม 2010

  • ศรัทธาในโลกแห่งความเป็นจริง

    บ่อยครั้งผู้คนบอกว่าฉันมีศรัทธามาก แต่นั่นส่งผลอย่างไรในโลกแห่งความเป็นจริง ศรัทธาส่งผลประโยชน์อะไรบ้างที่ฉันจับต้องได้

    ฉันชอบข้อความนี้ที่กล่าวว่า “ศรัทธาก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ ความใจกล้า และชัยชนะ" ...

     

    โดย มาเรีย ฟอนเทน