โพสต์จาก มีนาคม 2016

 • Pots and Pans

  เมื่อไม่นานมานี้ ฉันตรึกตรองเรื่องการเลือกทางผิด หลังจากที่ฉันเลือกทางผิดสองสามครั้ง และค่อนข้างท้อใจ คุณเคยดิ้นรนไหมกับการมองดูทางเลือกในชีวิตที่ผิดๆ ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • เหมือนพระเยซูมากขึ้น: ร่วมมิตรภาพกับพระเจ้า (ตอนที่ 1)

  เมื่อเราปรารถนาที่จะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น มีส่วนช่วยได้ที่จะค้นหาหลักพื้นฐานเพื่อก่อร่างสร้างขึ้นจากจุดนั้น ขณะที่การเป็นเหมือนพระคริสต์สะท้อนให้เห็นได้ในการตัดสินใจ และการกระทำภายนอก...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • เหมือนพระเยซูมากขึ้น: จงรักภักดีต่อพระเจ้า

  ถ้าเราปรารถนาที่จะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น จุดเริ่มต้นที่มีเหตุผลคือ เชื่อเหมือนที่พระองค์เชื่อ ยึดมั่นในความเชื่อดังกล่าว ปลูกฝังไว้ในชีวิตจิตใจของเรา เห็นได้ชัดว่าพระเยซูเชื่อและดำเนินชีวิตตามที่พระบิดาเผยไว้ในพระคัมภีร์ คือสิ่งพระเจ้าเผยให้เห็นผ่านพระคัมภีร์เดิม...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม