โพสต์จาก ธันวาคม 2015

  • อิมมานูเอล

    คริสต์มาสเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ เมื่อพระเจ้ามาสู่โลกวัตถุ ในร่างพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซู ...

    โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม