โพสต์จาก พฤศจิกายน 2015

  • รู้สึกไม่มั่นคงหรือ

    เมื่อวันก่อนผมอ่านบทความหนึ่ง กล่าวว่าข้อความที่นิยมชมชอบกันมากที่สุดในพระคัมภีร์ คือ ฟิลิปปี 4:6-7 ในข้อพระคัมภีร์ดังกล่าว อัครสาวกเปาโลแนะนำเหล่าผู้มีความเชื่อว่า...

    โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม