ไม่มีการล้มละลาย

มีนาคม 11, 2011

โดย มาเรีย ฟอนเทน

เมื่อฉันนึกถึงผู้ที่ฉันเคารพนับถือเป็นแบบอย่าง ทั้งที่มีชื่อเสียง หรือไม่เป็นที่รู้จัก ทุกคนต่างก็เลือกใช้ชีวิตที่เสียสละ และรับใช้พระองค์ เพื่อคนอื่นๆจะได้รู้จักพระองค์เป็นส่วนตัว

แน่นอนที่หลายคนดูเหมือนว่าไม่ประสบความสำเร็จอย่างประจักษ์ชัด ในแง่วัตถุสิ่งของในโลกนี้ซึ่งนับได้และวัดได้ คนเหล่านี้บางคนไม่คิดว่าตัวเองสำคัญอะไร โดยเฉพาะเมื่อเขามองดูสถานการณ์ของเขา และวัดดูจากมาตรฐานทางโลก อย่างไรก็ตาม เขายิ่งใหญ่ในสายตาของฉัน

ฉันคิดเช่นนี้ และพระคัมภีร์บ่งบอกให้เห็นว่านี่คือมุมมองของพระเจ้า พระองค์เล็งเห็นผู้ที่เลือกใช้ชีวิตเสียสละและรับใช้พระองค์ ว่าเป็นนักลงทุนที่มีสติปัญญา ผู้ซึ่งทุ่มเวลาและความพยายามให้กับสิ่งที่คงทนยั่งยืน เขาสะสมความมั่งคั่งและทรัพย์สมบัติ ซึ่งจะไม่มีวันจากเขาไป[1] พระองค์ถือว่าเขายิ่งใหญ่ เขาคือผู้ที่ฉันนับถือ ผู้ซึ่งเสียสละและยอมถวายตัว เพื่อคนอื่นจะได้มีชีวิต

ถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนเหล่านี้ คุณได้เลือกทางที่ยากลำบากมาหลายปี และคุณไม่รู้สึกว่าได้รับผลตอบแทนมากนัก ฉันเชื่อว่าในที่สุดคุณจะได้เห็นผลตอบแทน สำหรับสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงไป ซึ่งจะเหนือล้ำความคาดหมายสูงสุดของคุณหลายเท่า ถ้าไม่ใช่ในชีวิตนี้ ก็ในชีวิตภายภาคหน้าแน่นอน[2]

คุณเป็นคนงานผู้สัตย์ซื่อของพระองค์ และมอบให้พระองค์ ในยามที่หลายคนในสังคมสูญเสียความมั่นคงด้านการงาน และเบี้ยบำนาญ คุณก็มั่นใจได้ว่า ถึงแม้พรของพระองค์จะไม่เป็นวัตถุสิ่งของที่ประจักษ์ชัดเสมอไป และไม่อาจนับเป็นเงินทองได้ ในงานรับใช้ของพระเจ้า ไม่มีใครตกงานหรือล้มละลาย พระองค์จะดูแลผู้คนของพระองค์เอง

พระเจ้ายังคงเสนอความมั่นคงด้านการงาน การดูแลสุขภาพ และผลประโยชน์สูงสุด เท่าที่คุณเคยคาดหวังได้ บางครั้งต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง ถึงจะได้รับผลประโยชน์ทุกอย่าง บางครั้งก็ไม่ได้มาในรูปแบบที่คุณคาดหวังเสมอไป ทว่ามีส่วนช่วยได้ ถ้าจะระลึกไว้ว่าคุณมีสิทธิรับทุกสิ่งที่จำเป็นได้อย่างไม่จำกัด ผ่านบัญชีธนาคารในสวรรค์ พระองค์ช่างแสนดี ชายหญิงทุกคนที่ไว้วางใจในพระองค์จะได้รับพร[3]

พระเยซูที่รัก โปรดช่วยเราให้จดจ่อกับคำสัญญาที่แน่นอน ซึ่งพระองค์มอบให้เรา ช่วยให้เราระลึกไว้ว่าชีวิตนี้แสนสั้น และจดจ่อที่ผลตอบแทนชั่วนิรันดร์ จากการรับใช้พระองค์ ขอให้เรามอบความรักของพระองค์แก่ผู้อื่น โปรดเตือนใจเราเป็นประจำ ถึงหลักการในพระคำของพระองค์ ว่าเราไม่มีวันล้มเหลว ถ้าหากเราดำเนินชีวิตตามนั้น

(No Bankruptcy.)


[1] มัทธิว 6:19–20

[2] มัทธิว 19:21

[3] เยเรมีห์ 17:7