โพสต์แฟ้มข้อมูล 'ค่านิยมหลัก'

 • ค่านิยมหลักของ TFI: ดำเนินชีวิต “เพื่อพระองค์”

  เราได้วางแบบอย่างไว้ เพื่อท่านจะทำเหมือนที่เราได้ทำเพื่อท่าน

  เช่นนี้เราจึงรู้ว่าความรักคืออะไร คือที่พระเยซูสละชีพเพื่อเรา และเราควร ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ค่านิยมหลักของ TFI: ความหลากหลายและนวัตกรรม

  มือของท่านหยิบจับการใด จงทำการนั้นเต็มกำลังความสามารถ[1]

  พรสวรรค์มีหลายประการ แต่พระวิญญาณองค์เดียวกันเป็นผู้มอบให้ งานรับใช้มีหลายประเภท แต่รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน มีกิจกรรมต่างๆ กัน แต่พระเจ้าองค์เดียวกันมอบพลังให้แก่ทุกคน...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ค่านิยมหลักของ TFI: วิธีแก้ปัญหาทางด้านวิญญาณ

  พระวิญญาณประทานชีวิต เนื้อหนังไม่สำคัญอะไรเลย ถ้อยคำที่เรากล่าวกับท่านเป็นวิญญาณ และเป็นชีวิต[1]

  ผู้ทรงปลอบใจเรา ในความทุกข์ร้อนทั้งสิ้น เพื่อเราจะได้ปลอบใจ ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • ค่านิยมหลักของ TFI : ความสำนึกถึงชุมชน

  คำบัญชาของเราคือ รักซึ่งกันและกัน เหมือนที่เราได้รักพวกท่านไม่มีผู้ใดมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ คือ การที่เขายอมสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ค่านิยมหลักของ TFI: พลังความเป็นหนึ่งเดียว

  พี่น้อง คิดดูว่าท่านเคยเป็นเช่นไรเมื่อทรงเรียกท่าน ในพวกท่านมีไม่กี่คนที่ฉลาด ตามมาตรฐานของมนุษย์ ไม่กี่คนที่มีอิทธิพล ไม่กี่คนที่มีชาติกำเนิดสูงส่ง แต่พระเจ้าเลือกสิ่งที่โลกเห็นว่าโง่เขลาเพื่อให้คนฉลาดอับอาย...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ค่านิยมหลักของ TFI: ความรักต่อเพื่อนมนุษย์

  ท่านเป็นแสงสว่างของโลก เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาจะซ่อนไว้ไม่ได้ เช่นเดียวกัน เมื่อคนจุดตะเกียงแล้ว ย่อมไม่เอาฝาครอบ แต่จะตั้งไว้บนเชิงตะเกียง ให้ส่องสว่างแก่ทุกคนในบ้าน ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • ค่านิยมหลักของ TFI: การเป็นสาวก

  พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “ถ้าผู้ใดจะตามเรามา ให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง รับกางเขนของตนแบกทุกวัน และตามเรามา”

  ถ้าเจ้ารักกันและกัน ดังนี้แหละคนทั้งปวงจะรู้ได้ว่า...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ค่านิยมหลักของ TFI: การใฝ่หาพระวิญญาณของพระเจ้า

  ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในบัญญัติของพระเยโฮวาห์ เขาไตร่ตรองถึงบัญญัติของพระองค์ ทั้งวันทั้งคืน

  พระคำของพระองค์เป็นโคมส่องเท้าของข้า และเป็นแสงสว่างส่องทางให้ข้า...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ค่านิยมหลักของ TFI ความมีใจรักต่อพระเจ้า

  โอ ข้าแต่พระเจ้า ข้าปีติยินดีที่กระทำตามน้ำพระทัยพระองค์[1]

  กวางกระเสือกกระสนหาลำธารที่มีน้ำไหลฉันใด โอ ข้าแต่พระเจ้า จิตวิญญาณของข้าก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้น จิตวิญญาณของข้าพเจ้ากระหายหาพระเจ้า หาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์[2]...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • มีรัก มีชีวิต ประกาศ สอน – ประกาศพระองค์

  เราได้ครอบคลุมองค์ประกอบที่สองของการเป็นสาวกคือ มีชีวิตเพื่อพระองค์ และหลักการเก้าประการที่เกี่ยวโยงกัน ได้แก่ ความยึดมั่นในพระเยซู ความรัก ความสามัคคี ความถ่อมตน ความไม่กลัดกลุ้ม การให้อภัย การร่วมมิตรภาพ ความเอื้อเฟื้อ และการอธิษฐาน ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • มีรัก มีชีวิต ประกาศ สอน – การมีชีวิตตามพระองค์ ตอนที่ 5

  หลักการสุดท้ายที่ผมจะนำเสนอ ภายใต้หัวข้อ การมีชีวิตตามพระองค์ ก็คือ หลักการเรื่องอธิษฐาน ซึ่งเป็นหลักการที่เชื่อมโยงกับหลักในการมีชีวิตตามพระองค์ ทุกหลักการ และเป็นหัวใจสำคัญของชีวิตคริสเตียน ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • มีรัก มีชีวิต ประกาศ สอน –การมีชีวิตตามพระองค์ ตอนที่ 4

  สามตอนที่ผ่านมาในเรื่องชุดนี้ ครอบคลุมเจ็ดหลักการ จากเก้าประการ ซึ่งเกี่ยวโยงกับการมีชีวิตตามพระองค์ ได้แก่หลักการเรื่องความยึดมั่น ความรัก ความสามัคคี ความถ่อมตน ความไม่กลัดกลุ้ม การให้อภัย และการร่วมมิตรภาพ ต่อไปนี้เราจะกล่าวถึงหลักการเรื่องความเอื้อเฟื้อ ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • หญิงหิ้วกระเป๋า

  เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่จะตัดสินผู้คน และสิ่งต่างๆ ที่เรามองเห็น นี่เองพระเยซูถึงได้ตักเตือนเราว่า “อย่าตัดสินจากรูปกายภายนอก แต่ตัดสินด้วยความเที่ยงธรรม”...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • มีรัก มีชีวิต ประกาศ สอน คือการรักพระองค์

  ในบทความแรกของเรื่องชุดนี้ ผมอธิบายถึงการเป็นสาวกด้วยองค์ประกอบเบื้องต้นสี่อย่าง คือ รักพระองค์ มีชีวิตเพื่อพระองค์ ประกาศพระองค์ สอนเรื่องพระองค์ ผมเสนอคำนิยาม พร้อมกับอธิบายว่าผมอ้างอิงถึงอะไร ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ก่อร่างสร้างชีวิตส่วนตัวที่จีรังยั่งยืน

  เมื่อไม่นานมานี้มีคนเอ่ยกับผมว่า เนื่องจากเขาอุทิศชีวิตส่วนใหญ่เพื่อจดจ่อกับเรื่องทางวิญญาณ โดยทำงานมิชชันนารีเพื่อพระองค์ตลอดหลายปี ตอนนี้เขารู้สึกท้อใจ เพราะเขาล้าหลังมาก ในสถานการณ์ทางวัตถุปัจจุบัน ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • พบรักที่ลานจอดรถ

  คุณรู้ไหมว่าลานจอดรถตอนเที่ยงคืน ก็น่าโรแมนติกทีเดียว ฉันพนันว่าคุณหลายคนรู้ดีจากประสบการณ์ แต่ในกรณีนี้ ฉันไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เราเคยทำในรถที่ลานจอดรถ สมัยที่เราเป็นวัยรุ่น ฉันพูดถึงความโรแมนติกที่ฉันได้สัมผัสกับพระเยซู ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • เป็นเหมือนพระเยซู

  ผมชอบนึกคิดและอธิษฐานบ่อยๆ ว่าจะนำคำสอนของพระเยซูมาปรับใช้กับชีวิตผมได้อย่างไร เพราะผมรู้สึกว่านั่นเป็นการกระทำที่มีสติปัญญา เมื่อไม่นานมานี้ ผมทำสมาธิเกี่ยวกับการนำความศรัทธามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ชีวิตที่มีความหมาย: แทบไม่มีอะไรเลย หรือเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

  แม่อธิการเทเรซาเคยกล่าวไว้ว่า “ถ้อยคำจากใจกรุณาอาจสั้นๆ และบอกกล่าวได้ง่าย ทว่าก้องกังวานอยู่ในใจผู้อื่นอย่างไม่รู้สิ้นสุด” จริงทีเดียว! ถ้อยคำง่ายๆไม่กี่คำ กล่าวโดยผู้ที่ไม่วางตัวโอ้อวด ทว่าเปี่ยมด้วยพระวิญญาณและความรักของพระองค์ ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน


 • ชีวิตที่มีความหมาย: มอบความกรุณา

  ทุกคนล้วนปรารถนากำลังใจ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้กำลังใจผู้คน แต่หลายครั้งพระองค์ต้องให้เราเป็นสื่อ ในการทำเช่นนั้น เชื่อหรือไม่ล่ะ เรามีสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้อื่น เรามีความรักของพระเจ้า ซึ่งทรงพลัง! ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • หัวใจสำคัญ: บทนำ

  สิ่งหนึ่งที่ผมพบว่าแสนวิเศษโดยเฉพาะ เกี่ยวกับพระเยซูก็คือ ขอกำนัลคือความรอดที่เปลี่ยนแปลงชีวิต ซึ่งพระองค์มอบให้เปล่าๆ แก่คนที่ขอด้วยความเชื่ออย่างจริงใจ คนเราอาจมีความเข้าใจต่อหลักความเชื่อของคริสเตียนน้อยมาก แต่ถ้าหัวใจหิวกระหาย ถ้าเขาแสวงหาสื่อสัมพันธ์กับพระเจ้า ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ไม่มีการล้มละลาย

  เมื่อฉันนึกถึงผู้ที่ฉันเคารพนับถือเป็นแบบอย่าง ทั้งที่มีชื่อเสียง หรือไม่เป็นที่รู้จัก ทุกคนต่างก็เลือกใช้ชีวิตที่เสียสละ และรับใช้พระองค์ เพื่อคนอื่นๆจะได้รู้จักพระองค์เป็นส่วนตัว

  แน่นอนที่หลายคนดูเหมือนว่าไม่ประสบความสำเร็จอย่างประจักษ์ชัด ในแง่วัตถุสิ่งของในโลกนี้ซึ่งนับได้และวัดได้ คนเหล่านี้บางคนไม่คิดว่าตัวเองสำคัญอะไร ...

   

  โดย มาเรีย ฟอนเทน