โพสต์แฟ้มข้อมูล 'การชมเชย'

 • เหลือที่จะเข้าใจ สุดที่จะพรรณนา

  ข้อคิดเรื่องแม่

  การเป็นแม่อาจมีขึ้นมีลง แต่เมื่อเราหยุดเพื่อจดจ่อกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆ สิ่งที่สำคัญโดยแท้ สิ่งที่วิเศษสุดในโลก สิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่จัดไว้ในอันดับเกือบสูงสุด หรือสูงสุด คือ ความอัศจรรย์ของผู้เป็นแม่...

   

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • เป็นเหมือนพระเยซู

  ผมชอบนึกคิดและอธิษฐานบ่อยๆ ว่าจะนำคำสอนของพระเยซูมาปรับใช้กับชีวิตผมได้อย่างไร เพราะผมรู้สึกว่านั่นเป็นการกระทำที่มีสติปัญญา เมื่อไม่นานมานี้ ผมทำสมาธิเกี่ยวกับการนำความศรัทธามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • การประเมินผลตัวเอง

  มีใครคนหนึ่งนึกสงสัยว่าพระองค์มองดูชีวิตเขา และประเมินผลเขาอย่างไร เขาไม่รู้สึกว่าตัวเองดีนัก หรือประสบผลสำเร็จงดงาม ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน


 • รำลึกถึงอดีต

  เมื่อเรานึกย้อนหลังถึงอดีต เราเห็นเหตุการณ์สำคัญๆและชัยชนะ ความยินดีและความสุข นอกจากนี้เราก็เห็นการพลาดโอกาสและความสูญเสีย ความปวดร้าวใจและน้ำตา บ่อยครั้งเรารู้สึกค่อนข้างเสียใจ และหวังว่าเราน่าจะทำเช่นนั้นเช่นนี้ หรืออย่างน้อยก็ทำอะไรให้ดีกว่านี้ ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน