โพสต์แฟ้มข้อมูล 'วิสัยของพระเจ้า'

 • The Heart of It All: The Nature and …

  เราได้เห็นจากบทความก่อนๆ ในเรื่องชุดนี้ ว่าธรรมชาติและวิสัยของพระเจ้า รวมถึงความบริสุทธิ์ ความชอบธรรม และความเที่ยงธรรมอันสมบูรณ์แบบของพระองค์...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • Unconditional Love

  เมื่อผมนึกถึงการที่จะสรุปว่าพระเจ้าคือใครในวลีเดียว "ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข" ผุดขึ้นมาในหัวคิด แน่นอนว่าพระเจ้าคือหลายสิ่งหลายอย่าง ซึ่งจำกัดในวลีหรือคำเดียวไม่ได้...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • อนุภาคสง่าราศีของพระองค์

  ปีเตอร์กับฉันหยุดพักผ่อนสองสามวัน เพื่อปลีกตัวจากช่วงที่ยุ่งมากกับงานเขียนและกิจธุระของทีเอฟไอ เราไปยังเมืองชายทะเลตามลำพัง ฉันเดินเล่นที่ชายหาดตอนเย็น ครุ่นคิด และพูดคุยกับพระองค์ เมื่อเงยหน้าขึ้นก็ได้เห็นวิวงดงามตระการตาที่สุด ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน


 • ความยำเกรงพระเจ้า

  เมื่อเร็วๆ นี้ ผมเจอหัวข้อที่ดึงความสนใจผม คือความยำเกรงพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวไว้พอสมควรเรื่องความยำเกรงพระเจ้า เมื่ออ่านแล้วคงคิดว่าเราควรจะหวาดกลัวพระเจ้า ในแง่ที่ว่าจะทำให้พระองค์กริ้วโกรธ สำหรับคริสเตียนคงเปนการยากที่จะยอมรับข้อเท็จจริงว่าพระเจ้ารักชาวโลกมาก...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • โขดหิน

  มาเรียกับผมเพิ่งกลับจากสวิสเซอร์แลนด์เมื่อไม่นานมานี้  เราเดินทางไปประชุมคณะกรรมการมูลนิธิประจำปี และประชุมเกี่ยวกับธุรกิจ TFI อื่นๆ ขณะพักอยู่ที่นั่น บ่อยครั้งผมมองออกไปนอกหน้าต่าง ชมทะเลสาบที่งดงามและภูเขารอบๆ ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ภาพโมเสคของพระเจ้า และคริสต์มาส

  คุณเคยผ่านบริเวณก่อสร้างไหม ขณะที่คนงานปูพื้นอย่างพากเพียร เป็นพื้นลวดลายโมเสค ที่มีกระเบื้องชิ้นเล็กๆ หลายพันชิ้น ประกอบกันเป็นภาพ ขณะที่ยังประกอบอยู่ ภาพก็ไม่ชัดเจน เพราะคนงานจะนำผงซีเมนต์มายาตามแนว บ่อยครั้งก็จะมีคราบสีเทาเลอะอยู่บนศิลปะชิ้นเอก ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน


 • The Heart of It All: The Nature and …

  อาจเข้าใจกันว่าความเมตตาของพระเจ้าคือความรักและคุณความดีของพระจ้า ต่อผู้ที่ทุกข์ตรมและเดือดร้อน ผู้ที่ขัดสน แม้แต่ผู้ที่ไม่สมควรได้รับ เนื่องจากมนุษย์ปุถุชนมีบาป และจะรับผลที่ตามมาจากการทำบาป...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • The Heart of It All: The Nature and …

  นอกเหนือจากความศักดิ์สิทธิ์ ความชอบธรรม และความเที่ยงตรงแล้ว โดยธรรมชาติและวิสัยของพระเจ้า พระองค์มีความอดทน และเมตตาปรานี ในพระคัมภีร์เดิมมักจะกล่าวถึง...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • หัวใจสำคัญ: ธรรมชาติและวิสัยของพระเจ้า

  ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

  พระเจ้าดำรงอยู่ไม่เหมือนกับสิ่งอื่นๆ ที่ดำรงอยู่ทั้งสิ้น พระองค์ผู้เดียวไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมา และไม่มีที่สิ้นสุด สิ่งอื่นๆ ล้วนถูกสร้างขึ้นมา และมีที่สิ้นสุด[1] ดังนั้นพระองค์จึงแตกต่างจากทุกสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • หัวใจสำคัญ: ธรรมชาติและวิสัยของพระเจ้า

  ในยอห์นบทที่ 4 เมื่อพระเยซูพูดคุยกับหญิงชาวสะมาเรียที่บ่อน้ำ พระองค์บอกเธอว่า พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง[1] พระเยซูบอกว่าพระเจ้าคือพระวิญญาณ พระเจ้าไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมา ...

   

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม