โพสต์แฟ้มข้อมูล 'สัมพันธภาพกับพระองค์'

 • More Like Jesus: Joy (Part 2)

  ขณะที่ศึกษาเรืองความชื่นชมยินดีของคริสเตียน ผมพบว่าน่าสนใจที่เห็นว่าความชื่นชมยินดีเชื่อมโยงมากกับความศรัทธา ความหวัง และความสำนึกในบุญคุณ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • More Like Jesus: Joy (Part 1)

  ขณะที่เราพยายามดำเนินชีวิตตามแบบอย่างพระเยซูและคำสอนของพระองค์ ความชื่นชมยินดีมีบทบาทสำคัญในการที่เราเพียรพยายาม แม้ว่าพระเยซูเอ่ยถึงความชื่นชมยินดีของพระองค์อย่างเฉพาะเจาะจงแค่สองครั้งในพระกิตติคุณ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • More Like Jesus: Gratitude (Part 4)

  ความสำนึกในบุญคุณคือกรอบความคิดที่ช่วยให้เราเล็งเห็นสภาพการณ์ของเรา  โดยมองผ่านความขอบคุณที่เรามีต่อพระเจ้า และปฏิบัติตนในแง่ที่สะท้อนถึงความสำนึกในบุญคุณ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • More Like Jesus: Gratitude (Part 3)

  ในบทความก่อนหน้านี้ เราพิจารณาว่า “การสวมใส่” ความอิ่มเอิบใจ คือส่วนสำคัญของการสำนึกในบุญคุณ  ตอนนี้เราจะมุ่งเน้นที่ “ตัวสังหาร” ความสำนึกในบุญคุณสามประการ ซึ่งเราต้องการตัดออกไปจากชีวิตเรา...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • More Like Jesus: Gratitude (Part 2)

  เราอ่านในพระคัมภีร์ใหม่ และในเรื่องชุดนี้โดยตลอด ว่าการเติบโตจนเป็นเหมือนพระคริสต์ต้องอาศัย “การสวมใส่” และ “การสลัด” ความสำนึกในบุญคุณคือองค์ประกอบสำคัญในการเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • คิดคำนึงถึงปี 2017

  ขณะที่ปีเก่าผ่านพ้นไป และปีใหม่เวียนมาบรรจบ ผู้คนนับล้านตั้งปณิธานปีใหม่ โดยมุ่งมั่นที่จะทำตามแผนการเพื่อปรับปรุงชีวิตในบางแง่มุม ผมเองก็ทำเช่นนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • More Like Jesus: Christian Character (Part 2)

  ดังที่เราเห็นได้ในบทความก่อนหน้านี้ เรื่องพื้นฐานการเป็นเหมือนพระคริสต์ ว่าการเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นต้องอาศัยการอุทิศตนต่อพระเจ้า ซึ่งมีรากฐานในความยำเกรงพระเจ้า และการที่เราเข้าใจความรักที่พระองค์มีต่อเราเป็นรายบุคคล...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • More Like Jesus: Christian Character (Part 1)

  (บทความนี้มาจากประเด็นสำคัญในหนังสือ The Practice of Godliness [การฝึกทำตามแบบอย่างพระเจ้า] โดย เจอร์รี บริดเจส[1])

  องค์ประกอบสำคัญในการกลายเป็นเหมือนพระเยซู คือการพัฒนาอุปนิสัยตามแบบอย่างของพระเจ้า ทุกคนต่างก็มีอุปนิสัยซึ่งบ่งบอกถึงคุณสมบัติที่เป็นตัวตนของบุคคลนั้น โดยสะท้อนให้เห็นจากความรู้สึกนึกคิดและการประพฤติตน...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • More Like Jesus: Renewal Basics

  ดังที่เอ่ยถึงในสองบทความที่แล้ว เป็นเหมือนพระเจ้า ตอนที่หนึ่ง และตอนที่สอง การกลายเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น ต้องอาศัยการฟื้นฟูตัวตนภายในของเรา...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • เหมือนพระเยซูมากขึ้น: ร่วมมิตรภาพกับพระเจ้า (ตอนที่ 2)

  ดังที่เราเห็นได้ในบทความก่อนหน้านี้ (ร่วมมิตรภาพกับพระเจ้า ตอนที่ 1) การร่วมมิตรภาพกับพระเจ้าคือกุญแจสำคัญในการเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น จากการร่วมมิตรภาพดังกล่าว เราสานสัมพันธ์กับพระองค์...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • Pots and Pans

  เมื่อไม่นานมานี้ ฉันตรึกตรองเรื่องการเลือกทางผิด หลังจากที่ฉันเลือกทางผิดสองสามครั้ง และค่อนข้างท้อใจ คุณเคยดิ้นรนไหมกับการมองดูทางเลือกในชีวิตที่ผิดๆ ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • เหมือนพระเยซูมากขึ้น: ร่วมมิตรภาพกับพระเจ้า (ตอนที่ 1)

  เมื่อเราปรารถนาที่จะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น มีส่วนช่วยได้ที่จะค้นหาหลักพื้นฐานเพื่อก่อร่างสร้างขึ้นจากจุดนั้น ขณะที่การเป็นเหมือนพระคริสต์สะท้อนให้เห็นได้ในการตัดสินใจ และการกระทำภายนอก...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • Sleep: A Life Essential

  คุณเคยรู้สึกหงุดหงิดไหมที่ต้องนอนหลับมากๆ เมื่อดูเหมือนว่าชั่วโมงที่นอนหลับ “แย่งชิง” เวลาที่คุณต้องการหรือจำเป็นต้องทำสิ่งต่างๆ คุณเคยนึกสงสัยไหมว่าเหตุใดพระเจ้าสร้างให้ร่างกายเราต้องนอนหลับมากๆ...

  โดย มาเรีย ฟอนเทน

 • เหมือนพระเยซูมากขึ้น: คำนำและภูมิหลัง (ตอนที่ 2)

  ตอนแรกของคำนำชุด เหมือนพระเยซูมากขึ้น กล่าวถึงแง่คิดในการทำตามแบบอย่างของพระเจ้า และการเป็นเหมือนพระคริสต์ ดังที่บ่งบอกไว้ในพระคัมภีร์เดิมและพระกิตติคุณ ส่วนตอนนี้จะมุ่งเน้นการเป็นเหมือนพระคริสต์...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • เหมือนพระเยซูมากขึ้น: คำนำและภูมิหลัง (ตอนที่ 1)

  หนึ่งในเพลงโปรดทุกยุคทุกสมัยของผม คือ “เหมือนพระเยซู” เมื่อใดก็ตามที่ได้ยินหรือได้ร้องเพลงนี้ก็เตือนใจผมถึงแง่มุมที่สำคัญของการดำเนินชีวิตด้วยศรัทธา...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม


 • สูตรห้าประการ: การเติบโตทางจิตวิญญาณ

  ท่านแสวงหาพระเจ้า … ตราบเท่าที่ท่านแสวงหาพระองค์ พระเจ้าก็มอบความสำเร็จให้กับท่าน[1]

  ถ้าคุณต้องการมีสุขภาพกายที่แข็งแรง คุณก็ต้องทานอาหารให้ถูกต้อง และออกกำลังกาย...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • การตัดสินใจตามแบบอย่างของพระเจ้า ตอนที่ 1: ค้นหาความประสงค์ของพระเจ้า

  เนื่องจากถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาตามฉายาของพระเจ้า ลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งของมนุษย์ก็คือ มีอิสระในการตัดสินใจ ซึ่งรวมถึงการสามารถตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์จากการตัดสินใจ การรู้จักตัดสินใจ...

  โดย ปีเตอร์ อัมสเตอร์ดัม

 • ศรัทธาในโลกแห่งความเป็นจริง

  บ่อยครั้งผู้คนบอกว่าฉันมีศรัทธามาก แต่นั่นส่งผลอย่างไรในโลกแห่งความเป็นจริง ศรัทธาส่งผลประโยชน์อะไรบ้างที่ฉันจับต้องได้

  ฉันชอบข้อความนี้ที่กล่าวว่า “ศรัทธาก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ ความใจกล้า และชัยชนะ" ...

   

  โดย มาเรีย ฟอนเทน